1.-8. klasse

 • Kateketundervisning starter:
  • 14. september for barn fra 1. – 8. klassse fra kl. 10.30 – 13.30
  • Agenda:
   • Familiemessen starter kl. 10:30 og varer en time
   • lunsj fra 11:30-12:00
   • kateketundervisnung fra 12:00 – 13:30

 

 • 1. Hellige Kommunion: 24. mai 2020 kl. 10.00

Datoene:

Lørdag: Ansvarlig servering: Liturgi:
14.09.2019    kl. 10.30 PATER OG KATEKETENE  FELLES
12.10.2019    kl. 10.30 8. klasse
26.10.2019   kl. 10.30 7. klasse
09.11.2019    kl. 10.30  6. klasse
23.11.2019    kl. 10.30  5. klasse
14.12.2019    kl. 10.30 skriftemål 4. klasse
11.01.2020    kl. 10.30 8. klasse
25.01.2020    kl. 10.30 7. klasse
08.02.2020    kl. 10.30 6. klasse
14.03.2020   kl. 10.30 5. klasse
28.03.2020   kl. 10.30 skriftemål 4. klasse
18.04.2020    kl. 11.00  Fermingens Sakrament (KONFIRMASJON) 8. klasse
25.04.2020    kl. 11.00 7. klasse
09.05.2020    kl. 10.30 6. klasse
23.05.2020    kl. 10.30 * Forberedelse til 1. hellige Kommunion

Avslutning 

3. klasse