1.-8. klasse

 • Kateketundervisning starter:
  • 8. september for barn fra 1. – 8. klassse fra kl. 10.30 – 13.30
  • Agenda:
   • Familiemessen starter kl. 10:30 og varer en time
   • lunsj fra 11:30-12:00
   • kateketundervisnung fra 12:00 – 13:30

Datoene: (2. og 4. Lørdag i måned fra 10.30 – 13.30):

23.03.2019   kl. 10.30
13.04.2019   kl. 10.30 skriftemål
11.05.2019    kl. 10.30  Forberedelse til 1. hellige Kommunion
25.05.2019    kl. 10.30 Avslutning

1. Hellige Kommunion: 12. mai 2019 kl. 10.00