1.-8. klasse

 • Kateketundervisning starter:
  • 8. september for barn fra 1. – 8. klassse fra kl. 10.30 – 13.30
  • Agenda:
   • Familiemessen starter kl. 10:30 og varer en time
   • lunsj fra 11:30-12:00
   • kateketundervisnung fra 12:00 – 13:30

Datoene:

Lørdag: Ansvarlig servering: Liturgi:
08.09.2018    kl. 10.30 8. klasse
22.09.2018   kl. 10.30
13.10.2018    kl. 10.30 7. klasse
27.10.2018   kl. 10.30 6. klasse
10.11.2018    kl. 10.30 5. klasse
24.11.2018    kl. 10.30 4. klasse
08.12.2018    kl. 10.30 skriftemål; felles
12.01.2019    kl. 10.30 8. klasse
26.01.2019    kl. 10.30 7. klasse
09.02.2019    kl. 10.30 6. klasse
23.02.2019     VINTERFERIE – undervisning faller bort
09.03.2019   kl. 10.30 5. klasse
23.03.2019   kl. 10.30 4. klasse
13.04.2019   kl. 10.30 skriftemål
27.04.2019    kl. 10.30 KONFIRMASJON 3. klasse
11.05.2019    kl. 10.30 * Forberedelse til 1. hellige Kommunion 8. klasse
25.05.2019    kl. 10.30 Avslutning 7. klasse

 

Konfirmasjon: 27. april 2019 kl. 11.00 bp. Bernt Eidsvig

1. Hellige Kommunion: 12. mai 2019 kl. 10.00