kunngjøringer uke 14

Kjære menighet,

Vi ønsker å presentere den nye filmen som kommer snart til norske kinoer over hele landet. Filmen heter Kjærlighet og Nåde og handler om  en polsk ordenskvinne, søster Faustina og hennes store mystiske nådegave. Filmen forteller historie om livet til Faustina. Søndag den 22. februar 1931, mens hun var stasjonert i klosteret i Płock, hadde hun en visjon på sin celle hvor Jesus Kristus viste seg for henne og ba om at det måtte innføres en spesiell feiring av Den guddommelige barmhjertighet på søndag etter påske, og at hun skulle spre dette budskapet i hele verden. Derfor begynner film visninger på lørdag 26.04 som er aften til «Den guddommelige barmhjertighets søndag».

Filmen viser ikke bare en historie, filmen viser at alt som Faustina opplevde var en sannhet. Det er blitt tatt opp en rekke undersøkelser som visste at Bildet av den barmhjertige Gud som ble malt etter hennes instruksjoner, er ekte bilde av Jesus, ligne på Likkledet i Torino. Analyser vider at Faustina har virkelig møtt Jesus.

Regissør har funnet flere kilder som bekrefter mer og mer om at Faustina er ne hellig person som visste oss vegen til barmhjertige Gud og gjennom hennes tro ble dette budskapet spredd over hele verden.

Filmen har polsk tale men også engelsk undertekst. Gjerne oppmuntre alle kirke medlemmer for å se på den historien som berørte hele verden.

Filmen  «Kjærlighet og Nåde» vises i Arendal, Bergen, Hamar, Drammen, Kristiansand, Lillestrøm, Moss, Oslo, Sandefjord, Sandvika, Sarpsborg, Ski, Skien, Sotra, Stavanger, Sandnes, Trondheim, Ålesund, Tysvær og Tønsberg.  (linker til billetter nedenfor)

Moss,  26.04, g.20.30
https://bit.ly/2G7BF6j

Sarpsborg, 26.04, g.20.00
https://bit.ly/2G0SPme

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YFFhWGEc-Qo

 

 

kunngjøringer uke 13

 • Mandag, 25. mars kl. 12.00 høytidsmesse Herrens bebudelse: Festens prefasjon takker og priser Gud fordi «Maria (…) bar ham kjærlig i sitt rene skjød. Slik ble løftene til Israels barn fullbyrdet». Med tro på Inkarnasjonens mysterium (kollektbønnen) ber Kirken om at hun i dette mysteriet må se sin egen opprinnelse (bønnen over offergavene), at Gud må gi henne del i hans sønns guddommelige natur (kollektbønnen), og at vi «ved hans oppstandelse når frem til den evige glede» (slutningsbønnen). I likhet med på juledag kneler prest og menighet i tilbedelse under Trosbekjennelsens ledd om Kristi unnfangelse og fødsel (Et incarnatus est…).

kunngjøringer uke 12

 • hver fredag før påsken kl. 18.00 korsveiandakt
 • FASTETIDEN : I denne tiden legger Kirken særlig vekt på Bibelens tre barmhjertighetsgjerninger: faste, bønn og almisser. – Vi kan be med Kirken i den daglige gudstjeneste og lytte til de særlige lesninger som peker hen mot påsken. Vi bør fordype oss i personlig bønn og betraktning. Samtidig blir vi oppfordret – for eksempel ved en årlige fasteaksjon – til å dele vår overflod med andre. Fasten er en botstid. I denne tiden skal de kristne på en særlig måte virkeliggjøre Kristi bud om å gi avkall på sitt eget, hver dag ta opp sitt kors og følge ham. Derved får vi også del i oppstandelsens glede når påskemorgen gryr.

kunngjøringer uke 11

Retrett på polsk i Moss – fra 15. – 17. mars

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE od 15. – 17. marca

15.03.2019 kl. 18.00 retrett på polsk

17.03.2019 søndagsmesse – ved utgangen tar vi opp fasteaksjon 2016: «å bekjempe sulten blant barn»

19.03.2019 kl 19.00 retrett på polsk

19.03.2019 kl.18.00  retrett på kroatisk ,

kunngjøringer uke 49

 • Torsdag, 6. desember kl. 17.30 – konfirmantundervisning

Kl. 19.00 – messe, deretter tilbedelse med rosenkransbønn/ p. Bjørn, Tao som holder messen

 •  Torsdag, 6. desember 2018                kl. 18.00          –           kallsmesse i St. Olav domkirke i Oslo (Oblatfedrene (O.M.I.) inviterer denne gang.

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

 • Fredag, 7. desember 2018              kl. 11.00         –           høymesse i St. Birgitta kirke i Fredrikstad       
 • 8. desember feirer Den Katolske Kirke høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse.

Høytiden er Oblatfedrenes patronatfest. Oblatfedrenes kommunitet i Fredrikstad feirer denne høytid på fredag 7. desember 2018, med messe kl. 11.00 i St. Birgitta kirke i Fredrikstad. Messen feires av distrikts superior p. Piotr Pisarek O.M.I. Hjertelig velkommen til messen og deretter lunsj. Mvh Oblatfedrene

 

 • Lørdag, 8. desember 2018 ; 10.30 – familiemesse deretter katekese for alle barn fra 1. – 3. klasse, anledning til skriftemål før jul. Barna får som vanlig noen gave før jul. Velkommen.

Kl. 16.00 – kveldsmesse

 

 • Søndag i Advent – år C: kl. 10.00 – høymesse. Ved utgangen samler vi kollekt til adventsaksjon
  • 16.00 – messe på vietnamesisk

 

 • Mandag, 10. desember begravelse av Eivind Engeness, som døde sist onsdag på Orkerød sykehjem. Vi kondolerer Luz og hele familien.Begravelse holdes i St. Mikael kirke i Moss. R.I.P.

   

Pavens bønneintensjoner for desember 2018

I trosoverleveringens tjeneste

At folk som er involvert i trosoverleveringens tjeneste gjennom dialog med sin kultur, må finne et språk som er tilpasset nåtidens omstendigheter.

 • Årets adventsaksjon i regi av Norges Unge Katolikker og Caritas Norge støtter unge jenter og kvinners rettigheter i Uganda og DR Kongo.

  SOLIDARITETSAKSJON: Adventsaksjonen er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av Norges Unge Katolikker (NUK) i samarbeid med den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas Norge.

  Adventsaksjonen 2018: Støtt jenters rettigheter

kunngjøringer uke 44

Torsdag 30.10.2018  Allhelgensdag, høymesse kl.19.00 deretter tilbedelse og rosenkrans

Fredag 01.11.2018   Begravelse i Rygge kapell kl. 11.00

Allesjelersdag , kl. 19.00 messe for alle avdøde, deretter andakt til Jesu

helige hjerte.

Lørdag 02.11.2018 Brudemesse for Trang og Hoang kl. 12.00

messe kl. 16.00

Søndag 03.11.2018 høymesse kl. 10.00

messe på engelsk kl. 16.00 (Pater Jagath)