kunngjøringer uke 46

 

  • Pater Erik Varden vies til biskop av Trøndelag den  lørdag 4. januar 2020 kl. 10.30. Avlyst pga av sykdom !!  Ny dato for bispevielsen vil bli kunngjort på katolsk.no nettside. .Det blir første gang på over 500 år at en katolsk biskop vies i Nidarosdomen.
    •  Pater Piotr arrangere  pga denne annledningen en pilgrimsreise til Niderosdomen i Trondheim for menighenten St. Mikael og St. Maria i Askim. Hvis du ønsker å delta så gi beskjed til Pater Piotr innen 30.11.2019. Les videre

kunngjøringer uke 14

Kjære menighet,

Vi ønsker å presentere den nye filmen som kommer snart til norske kinoer over hele landet. Filmen heter Kjærlighet og Nåde og handler om  en polsk ordenskvinne, søster Faustina og hennes store mystiske nådegave. Filmen forteller historie om livet til Faustina. Søndag den 22. februar 1931, mens hun var stasjonert i klosteret i Płock, hadde hun en visjon på sin celle hvor Jesus Kristus viste seg for henne og ba om at det måtte innføres en spesiell feiring av Den guddommelige barmhjertighet på søndag etter påske, og at hun skulle spre dette budskapet i hele verden. Derfor begynner film visninger på lørdag 26.04 som er aften til «Den guddommelige barmhjertighets søndag».

Filmen viser ikke bare en historie, filmen viser at alt som Faustina opplevde var en sannhet. Det er blitt tatt opp en rekke undersøkelser som visste at Bildet av den barmhjertige Gud som ble malt etter hennes instruksjoner, er ekte bilde av Jesus, ligne på Likkledet i Torino. Analyser vider at Faustina har virkelig møtt Jesus.

Regissør har funnet flere kilder som bekrefter mer og mer om at Faustina er ne hellig person som visste oss vegen til barmhjertige Gud og gjennom hennes tro ble dette budskapet spredd over hele verden.

Filmen har polsk tale men også engelsk undertekst. Gjerne oppmuntre alle kirke medlemmer for å se på den historien som berørte hele verden.

Filmen  «Kjærlighet og Nåde» vises i Arendal, Bergen, Hamar, Drammen, Kristiansand, Lillestrøm, Moss, Oslo, Sandefjord, Sandvika, Sarpsborg, Ski, Skien, Sotra, Stavanger, Sandnes, Trondheim, Ålesund, Tysvær og Tønsberg.  (linker til billetter nedenfor)

Moss,  26.04, g.20.30
https://bit.ly/2G7BF6j

Sarpsborg, 26.04, g.20.00
https://bit.ly/2G0SPme

Link: https://www.youtube.com/watch?v=YFFhWGEc-Qo

 

 

kunngjøringer uke 13

  • Mandag, 25. mars kl. 12.00 høytidsmesse Herrens bebudelse: Festens prefasjon takker og priser Gud fordi «Maria (…) bar ham kjærlig i sitt rene skjød. Slik ble løftene til Israels barn fullbyrdet». Med tro på Inkarnasjonens mysterium (kollektbønnen) ber Kirken om at hun i dette mysteriet må se sin egen opprinnelse (bønnen over offergavene), at Gud må gi henne del i hans sønns guddommelige natur (kollektbønnen), og at vi «ved hans oppstandelse når frem til den evige glede» (slutningsbønnen). I likhet med på juledag kneler prest og menighet i tilbedelse under Trosbekjennelsens ledd om Kristi unnfangelse og fødsel (Et incarnatus est…).

kunngjøringer uke 12

  • hver fredag før påsken kl. 18.00 korsveiandakt
  • FASTETIDEN : I denne tiden legger Kirken særlig vekt på Bibelens tre barmhjertighetsgjerninger: faste, bønn og almisser. – Vi kan be med Kirken i den daglige gudstjeneste og lytte til de særlige lesninger som peker hen mot påsken. Vi bør fordype oss i personlig bønn og betraktning. Samtidig blir vi oppfordret – for eksempel ved en årlige fasteaksjon – til å dele vår overflod med andre. Fasten er en botstid. I denne tiden skal de kristne på en særlig måte virkeliggjøre Kristi bud om å gi avkall på sitt eget, hver dag ta opp sitt kors og følge ham. Derved får vi også del i oppstandelsens glede når påskemorgen gryr.

kunngjøringer uke 11

Retrett på polsk i Moss – fra 15. – 17. mars

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE od 15. – 17. marca

15.03.2019 kl. 18.00 retrett på polsk

17.03.2019 søndagsmesse – ved utgangen tar vi opp fasteaksjon 2016: «å bekjempe sulten blant barn»

19.03.2019 kl 19.00 retrett på polsk

19.03.2019 kl.18.00  retrett på kroatisk ,