ordinære messetider

Søndag:
10.00 Messe på norsk
12.00 3. søndag i måneden: Messe på tagalog
16.00 1. søndag i måneden: Messe på engelsk
16.00 2. søndag i måneden: Messe på vietnamesisk
16.00 3. og 4. søndag i måneden: Messe på polsk


Torsdag
19.00 Messe på norsk (sakramentstilbedelse og rosenkransbønn etter messen)

Fredag
19.00  1. fredag i måneden: Messe på norsk (deretter andakt til Jesu hellige hjerte med
den barmhjertige rosenkransen)

Lørdag
10.30  2. og 4. lørdag i måneden i løpet av skoleåret: Familiemesse, deretter
religionsundervisning til kl.13:30
16.00 Messe på norsk
18.00 3. lørdag i måneden: messe på kroatisk (etter avtale med presten)

( messe hos søstrene etter avtale)