ordinære messetider

Forutsetninger for messe og andakter:

Vi kan ikke slippe inn mer enn 100 personer til hver messe!

Du kan bestille gratis biletter for gudstjenester her: https://billett.katolsk.no/

1 meter avstand mellom personene

Hånddesinfisering

– Det vil være «hånddesinfeksjon» i kirkerommet

Hvis man er/føler seg syk, skal man holde seg hjemme.

Må lage liste over hvem som er til stede.

Torsdager:

  • kl.18.00 tilbedelse av Hl. Sakrament
  • kl.19.00 Messe på norsk (sakramentstilbedelse og rosenkransbønn etter messen

1.Fredag i måneden:

  • kl. 18.00 tilbedlese deretter litani til Jesu hjerte
  • kl. 19.00; Messe på norsk (deretter andakt til Jesu hellige hjerte med
  • den barmhjertige rosenkransen)

Lørdag:

kl. 10.30 ; 2. og 4. lørdag i måneden i løpet av skoleåret: Familiemesse, deretter religionsundervisning til kl.13:30
kl.16.00 Messe på norsk
kl.18.00 3. lørdag i måneden: messe på kroatisk (etter avtale med presten)

Søndag:

  • kl. 10.00 høymesse
  • kl. 16.00 messe på engelsk