ordinære messetider

Forutsetninger for messe og andakter:

Vi kan ikke slippe inn mer enn 200 personer til hver messe!

Du kan bestille gratis biletter for gudstjenester her: Katolsk.no

1 meter avstand mellom personene

Hånddesinfisering

– Det vil være «hånddesinfeksjon» i kirkerommet

Hvis man er/føler seg syk, skal man holde seg hjemme.

Må lage liste over hvem som er til stede.

Torsdager:
kl.19.00 Messe på norsk (sakramentstilbedelse og rosenkransbønn etter messen)

1.Fredag i måneden:
kl. 19.00; Messe på norsk (deretter andakt til Jesu hellige hjerte med
den barmhjertige rosenkransen)

Lørdag
kl. 10.30 ; 2. og 4. lørdag i måneden i løpet av skoleåret: Familiemesse, deretter religionsundervisning til kl.13:30
kl.16.00 Messe på norsk
kl.18.00 3. lørdag i måneden: messe på kroatisk (etter avtale med presten)