Kunngjøring uke 49

Nye strengere tiltak i Moss kommune
• … Alle innendørs arrangementer blir forbudt. Det gis unntak for begravelser og bisettelser, samt vigsler, dåp og liknende ritualer under gitte betingelser. Gudstjenester og fellesbønn kan ikke gjennomføres….

Alle messer og religionsundervisninger frem til 14. desember er avlyst !!!!
Du kan følge messen fra forsiden til katolsk.no, katolsk.no´s Facebookside eller Youtube-kanal


Ønsker alle sammen en riktig velsignet adventstid
Mvh

p. Piotr Sylwester Pisarek OMI
sognepresten

kunngjøring uke 40

 1. 29.09.2020 kl. 18.00 er messe. Deter St. Mikaels dag i dag. Det er ingen messe på torsdag den 30.09.2020.
 2. Bispevigsel av biskop-elekt p. Erik Varde skal sendes direkte fra Trondheim.
 3. Konfirmantundervisning begynner på torsdag 8.10 kl. 17.00
 4. Religionsundervisning for barna starter lørdag 10.10 kl. 11.00. Barna skal ta med matpakke.

Kunngjøring uke 36

Oppussing av kirkens tak og andre etasje har kostet mye penger. Derfor oppfordrer presten alle fra menigheten til å bidra med en finansiell gave. Pengegaven kan vippses til:

ST MIKAEL MENIGHET , 140719 (vippsnummer)

Man kan huke av at gaven er fradragsberettiget i selvangivelsen.

kunngjøring uke 31

29.Juli 2020, Onsdag feires festdagen for Norges vernehelgen Olav 2. Haraldsson den hellige. Han ble født i 995 og døde 29.juli 1030. Bare 12 år gammel dro han i viking til både England og kontinentet. Utenlands lærte han kristendommen å kjenne og ble døpt i Rouen.

Olsok i Rygge kirke, 29.7.2020 start kl 17 og avslutter med messen kl. 19.00.

Rygge kirke er en av Norges eldste kirker, 900 år gammel. Den er den største og rikest utstyrte middelalderkirke som fremdeles er i bruk på østsiden av Viken.

Religionsunderviskning for 1. Kommunionsbarn lørdag 29.august kl.11.00

Konfirmantundervisning 27.august kl. 17.00

Foreldremøte for konfirmantene torsdag 27.august kl.17.00

Kateketundervisning for barna fra 1-9.klasse begynner etter høstferien

kunngjøring uke 26

Konfirmasjon 12. september kl. 11.00

1. Kommunion den 26. september kl. 11.00.

Foreldremøte for 1. Kommunionsbarn lørdag 29. august kl. 11.00 

religionsundervisning for 1. Kommunionsbarn lørdag 29. august kl. 11.00 

Foreldremøte for Konfirmantene torsdag 27. august kl. 18.00

konfirmantundervisning (Konfirmantene – 10. klasse skal også komme) torsdag 27.august. kl. 17.00

For alle andre barn (1-8.klasse) skal vi begynne katekese etter høstferien

kunngjøring uke 19

P. Piotr skal begynne å feire messe for maks 50 personer.

Vi kan ikke slippe inn mer enn 50 personer til hver messe!

Du skal bestille gratis biletter for gudstjenester her: Katolsk.no

 

Regler for messe og andakter: 

 • Maksimal 50 personer
 • 1 meters avstand mellom personene
 • Hånddesinfisering – Det vil være «hånddesinfeksjon» i kirkerommet
 • Hvis man er/føler seg syk, skal man holde seg hjemme.
 • Må lage liste over hvem som er til stede.

Biskopen understreker at bispedømmets strømming av messer på katolsk.no, facebook, youtube og lokale menighetssider vil fortsette, slik at de troende fremdeles vil kunne ta del i messene digitalt, og han poengterer at fritagelse fra messeplikten fremdeles gjelder.

Det blir heretter messefeiring på de vanlige tidspunktene.

Torsdag 7. mai kl. 19.00 – messe.
Lørdag 9. mai kl. 16.00 –  messe

Søndag 10. mai blir det følgende messer:
Kl. 9.00 fromesse
Kl. 10.00 Høymesse
Kl. 16.00 messe på vietnamesisk
I mai måned er en time før messen tilbedelse og det avsluttes med maiandakt.

 • Kollekt kan gis ved slutten av messen. Vipps anbefales.

ST MIKAEL KATOLSK MENIGHET: 140719

 •  Religionsundervisning avlyses frem til sommer.

Med de beste hilsener

sognepresten