Kunngjøringer uke 39

 • Vi skal feire St. Mikaels vernehelgenesfest på søndag den 30. september. Denne søndagen er også Caritas søndag og det betyr at kollektene fra alle messer denne dagen vil sammles inn for støtte Caritas sitt arbeid.

Hellige erkeengel Mikael, forsvar oss i striden, vern oss mot
djevelens ondskap og snarer. Ydmykt trygler vi om at Gud må
undertrykke den onde. Og vi ber deg, de himmelske
hærskarenes fyrste, om at du, med den makt Gud har gitt deg,
vil styrte i helvete Satan og ondskapens ånder som streifer
omkring i verden til sjelenes ulykke. Amen

 

 

Kunngjøringer uke 34

 • Søndag 26. august 2018 kl. 10.00 Pontifikalmesse
  • Vi skal takke St. Carolus Borromeus søstrene for virksomhet i Norge i 95 år. Biskop Bernt skal feire pontifikalmesse og etter messen skal vi holde samvær med middag for inviterte gjester samt menigheten.  Hjertelig velkommen.
  • les : artikel om søstrenes avskjed (katolsk.no)

 

 • Kateketundervisning starter:
  • 8. september for barn fra 1. – 8. klassse fra kl. 10.30 – 13.30
  • 6. september for konfirmanter på torsdager fra kl. 17.30 – 19.00

Kunngjøringer uke 28-30

Kjære Menighet, på siste menighetsrådsmøte har vi opprettet festkomiteen for 26. august, da på en verdig måte skal vi takke St. Carolus Borromeus søstrene for virksomhet i Norge i 95 år. Biskop Bernt skal feire pontifikalmesse og etter messen skal vi holde samvær med middag for inviterte gjester samt menigheten. Vanligvis ber vi Dere om at dere skal hjelpe til og medlemmer av komiteen kommer for å be om bestemt tjeneste (matlaging utenom den som ble bestilt, kakker, forberedelse av lokalet,…)

 

OLSOK 2018  –  Den katolske kirke i Midt-Norge ønsker alle velkommen til Olsokfeiring 2018!

Be for oss hellig Olav,
      Norges evige konge.
      Du som kristnet folk og land,
      Kristi tjener, kong Olav.
      Be for oss, hellig Olav,

Norges evige konge.

Kunngjøringer uke 28-29

 • Kjære Menighet, på siste menighetsrådsmøte har vi opprettet festkomiteen for 26. august, da på en verdig måte skal vi takke St. Carolus Borromeus søstrene for virksomhet i Norge i 95 år. Biskop Bernt skal feire pontifikalmesse og etter messen skal vi holde samvær med middag for inviterte gjester samt menigheten. Vanligvis ber vi Dere om at dere skal hjelpe til og medlemmer av komiteen kommer for å be om bestemt tjeneste (matlaging utenom den som ble bestilt, kakker, forberedelse av lokalet,…)

 

 • En hjertelig takk til dere som har sendt kirkebidraget.Vipps er et bra alternativ til å få pengene inn på en bank konto raskt og sikkert. Jeg skal bare å oppmuntre Dere til å bruke Vipps ved å markere hvor beløpet skal føres i regnskapet:
  • Kollekt ved messer. Nr. 1
  • Gaver i forbindelse ved messer, dåp, bryllup osv. Nr. 2
  • Gave til menigheten. Nr. 3
  • Betaling av kontingent 1. kommunion, katekese. Nr. 4.

  På forhånd takk. Sognepresten

Riktig god sommer

Du kan reise langt bort, og jeg er der, jeg er der,
du kan reise langt bort, og jeg er der.
Hvor du tror, hva du heter, hvem du er
blir det samme. JEG ER DER!
(Siste verset av sangen: “Da jeg trengte en neste”).