kunngjøring uke 15

  • Caritas tilby hjelpetelefon for korona-rammede mandag til torsdag kl. 10-15            : Tlf. 23 33 43 61  Les mer her: hjelpetelefon

 

  • Informasjon om den gudelige barmhjertighet:

Hengivenheten til Den guddommelige barmhjertighet[1]

GuddommeligeMiskunn[1]

Miskunns rosenkrans[1]

Novene novene2015[1]

  • Lenker til Pastoralavdelingens side og Blilys. Der kan de troende finne mange bønner, katekeser, videoer og artikler som de kan bruke hjemme.
  • Pastoral.no
  • Blilys.no

 

 

Kunngjøring uke 14

  1. 1. Hellig kommunion er avlyst pga Coronakrisen. Den utsettes til etter sommerferien. Det vil bli informert om ny dato med en gang det er satt av ny dato.
  2. hele fastetiden og tiden fra Palmesøndag til Påskesøndag skal oppleves nå på en spesiell måte, nemlig uten fysisk deltagelse i messen i denne store høytiden. Men vi samler oss åndelig for å feire messer. Dere kan se på messe på internett ( http://Katolsk.no) som viser messen fra St. Olav Domkirke i Oslo eller fra andre steder i verden.
  3. For de som er allene, bekymret og ha behov for å snakke med en prest finnes det en nettprest-tjeneste man kan henvende seg til. Epost: nettprest@katolsk.no Mer informasjon her: http://www.katolsk.no/nyheter/2020/03/ta-kontakt-med-okbs-nettprest
  4. Her kan du lese om hvordan man kan feire alternativ messe: http://www.katolsk.no/nyheter/2020/03/5-ordensfolk-anbefaler-slik-kan-du-feire-alternativ-messe

Jeg ønsker dere alle fortsatt en velsignet fastetid og gledelig Påske.

Med de beste hilsener

P. Piotr Sylwester Pisarek OMI

Sognepresten

viktig kunngjøring uke 11

Kjære menighet,

Spredning av Corona virus fører til at OKB må sette i verk tiltak. På vegne av Biskopen sender jeg informasjon om beslutningen om at  alle messer i Oslo katolske bispedømme er avlyst fra og med i dag. Messeplikten er opphevet.

Se også http://www.katolsk.no/nyheter/2020/03/smittevernstiltak-12-3-2020-alle-messer-innstilles

Vedlagt informasjon angående Covid-19 viruset (Corona):

hygieneplakat-smitte 

Covid-19-tiltak_OKB_NOR (norsk)

Covid-19-tiltak_OKB_POL (polsk)

Covid-19-tiltak_OKB_ENG (engelsk)

 

 

 

kunngjøring uke 11

Til alle troende i St. Mikael menighet

 

Religionsundervisning 14. og 28. mars er avlyst/ Religia dla dzieci jest odwolana do Niedzieli Palmowej.

Konfirmantundervisning 19. mars og 2. april er avlyst/ Katecheza dla mlodziezy przygotowujacej sie do bierzmowania jest odwolana.

 

Vi ber særlig foreldrene for første kommunionsbarna at de lærer dem hele messe gang hjemme og de grunnleggende bønner: Fader Vår…, Hill Deg Maria…, Ære være Faderen… og 10 bud.

Konfirmantene som skal ha konfirmasjonen rett etter påske ber jeg at de leser det som vi har gått gjennom om sakramenter, særlig Konfirmasjon og Eukaristien/ Nattverd. Dere også skulle lese Lukas Evangeliet.

Ang. skriftemålet man skal delta på de dagene som vi har messen i kriken, Halv time før. Se link med ordinære messetider: https://stmikael.site/messetider/

I Oslo katolske bispedømmes smittevernstiltak gjelder inntil palmesøndag står at vi skal samles i messen opp til 100 mennesker, da ber jeg og bruke de forskjellige messetider, uansett språket.

Nå i helgen har vi messer på lørdag:

Kl. 10.30 og kl. 16.00

Søndag kl. 10.00, kl. 12.00 og kl. 16.00

Det presiseres at dersom du er i tvil om egen helsetilstand, merker sykdomssymptomer eller er syk, så er du unntatt fra din messeplikt.

Dersom du holder deg hjemme fra messefeiringen, oppfordres du til bønn og åndelig kommunion, på egen hånd eller sammen med din familie.

Kirkene vil holde åpent for alle troende. Vit at Kirkens prester ber for dere, de syke, helsearbeidere og utsatte grupper.

Måtte fastetiden fornye oss og inspirere oss til ekstra bot, bønn og faste for alle som er berørt!

Med de beste hilsener

  1. Piotr Sylwester Pisarek

sognepresten

kunngjøring uke 10

6.3.2020  kl 19.00  messe og tilbedelse av det hellige sakrament

7.3.2020   kl.19.00  Jesu hjerte-andakt  messe

Margareta Maria Alacoque (1647-90) hadde en privatåpenbaring der Jesus ba henne om å bli æret i skikkelse av sitt kjødelige hjertet. Han ba henne motta kommunionen den første fredag i hver måned og å sone for de syndene som var begått mot ham, i tillegg holde en times bønn hver torsdag kveld til minne om hans smerte og forlatthet i Getsemane.

De nå velkjente tolv løftene som Kristus ga til Margareta Maria for de som er hengivne til hans hellige Hjerte (hentet fra hennes selvbiografi og brev):1. Jeg vil gi dem all den nåde som er nødvendig for deres rang.

2. Jeg vil gi fred i deres familier.

3. Jeg vil trøste dem i alle deres vanskeligheter.

4. De skal finne i mitt hjerte en trygg tilflukt i livet og spesielt i deres dødstime.

5. Jeg vil øse velsignelser i rikt monn over alle deres foretakender.

6. Syndere skal i mitt hjerte finne kilden og det uendelige hav av nåde.

7. Lunkne sjeler skal bli glødende.

8. Glødende sjeler skal raskt avansere til stor perfeksjon.

9. Jeg vil velsigne hjemmene hvor bildet av mitt hellige hjerte vises frem og æres.

10. Jeg vil gi prester makt til å berøre de mest forherdete hjerter.

11. De som utbrer denne andakten skal få sine navn skrevet i mitt hjerte og de skal aldri bli utslettet.

12. Mitt hjertes allmektige kjærlighet vil innvilge nåden av definitiv angerfølelse til alle dem som mottar kommunion på den første fredagen i ni påfølgende måneder; de skal ikke dø under mitt mishag, heller ikke uten å motta sakramentene; mitt hjerte skal være deres trygge tilflukt i deres siste time.

(http://www.katolsk.no/biografier/historisk/j_hjerte).

 

kunngjøring uke 9

26.02.2020: Askeonsdag messe kl. 19.00

Askeonsdag innleder den førti dager lange fasten før påsken. Under askeonsdagens messe vigsles og utdeles asken laget av olivengrener eller andre grener fra palmesøndag foregående år.

Les mer om askeonsdags historie og ser videoen fra i askeonsdagsmessen i St.Olav domkirke (2018) i Oslo her: www.katolsk.no