kunngjøringer uke 13

 • Mandag, 25. mars kl. 12.00 høytidsmesse Herrens bebudelse: Festens prefasjon takker og priser Gud fordi «Maria (…) bar ham kjærlig i sitt rene skjød. Slik ble løftene til Israels barn fullbyrdet». Med tro på Inkarnasjonens mysterium (kollektbønnen) ber Kirken om at hun i dette mysteriet må se sin egen opprinnelse (bønnen over offergavene), at Gud må gi henne del i hans sønns guddommelige natur (kollektbønnen), og at vi «ved hans oppstandelse når frem til den evige glede» (slutningsbønnen). I likhet med på juledag kneler prest og menighet i tilbedelse under Trosbekjennelsens ledd om Kristi unnfangelse og fødsel (Et incarnatus est…).

kunngjøringer uke 12

 • hver fredag før påsken kl. 18.00 korsveiandakt
 • FASTETIDEN : I denne tiden legger Kirken særlig vekt på Bibelens tre barmhjertighetsgjerninger: faste, bønn og almisser. – Vi kan be med Kirken i den daglige gudstjeneste og lytte til de særlige lesninger som peker hen mot påsken. Vi bør fordype oss i personlig bønn og betraktning. Samtidig blir vi oppfordret – for eksempel ved en årlige fasteaksjon – til å dele vår overflod med andre. Fasten er en botstid. I denne tiden skal de kristne på en særlig måte virkeliggjøre Kristi bud om å gi avkall på sitt eget, hver dag ta opp sitt kors og følge ham. Derved får vi også del i oppstandelsens glede når påskemorgen gryr.

kunngjøringer uke 11

Retrett på polsk i Moss – fra 15. – 17. mars

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE od 15. – 17. marca

15.03.2019 kl. 18.00 retrett på polsk

17.03.2019 søndagsmesse – ved utgangen tar vi opp fasteaksjon 2016: «å bekjempe sulten blant barn»

19.03.2019 kl 19.00 retrett på polsk

19.03.2019 kl.18.00  retrett på kroatisk ,

kunngjøringer uke 49

 • Torsdag, 6. desember kl. 17.30 – konfirmantundervisning

Kl. 19.00 – messe, deretter tilbedelse med rosenkransbønn/ p. Bjørn, Tao som holder messen

 •  Torsdag, 6. desember 2018                kl. 18.00          –           kallsmesse i St. Olav domkirke i Oslo (Oblatfedrene (O.M.I.) inviterer denne gang.

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

 • Fredag, 7. desember 2018              kl. 11.00         –           høymesse i St. Birgitta kirke i Fredrikstad       
 • 8. desember feirer Den Katolske Kirke høytiden for Jomfru Marias uplettede unnfangelse.

Høytiden er Oblatfedrenes patronatfest. Oblatfedrenes kommunitet i Fredrikstad feirer denne høytid på fredag 7. desember 2018, med messe kl. 11.00 i St. Birgitta kirke i Fredrikstad. Messen feires av distrikts superior p. Piotr Pisarek O.M.I. Hjertelig velkommen til messen og deretter lunsj. Mvh Oblatfedrene

 

 • Lørdag, 8. desember 2018 ; 10.30 – familiemesse deretter katekese for alle barn fra 1. – 3. klasse, anledning til skriftemål før jul. Barna får som vanlig noen gave før jul. Velkommen.

Kl. 16.00 – kveldsmesse

 

 • Søndag i Advent – år C: kl. 10.00 – høymesse. Ved utgangen samler vi kollekt til adventsaksjon
  • 16.00 – messe på vietnamesisk

 

 • Mandag, 10. desember begravelse av Eivind Engeness, som døde sist onsdag på Orkerød sykehjem. Vi kondolerer Luz og hele familien.Begravelse holdes i St. Mikael kirke i Moss. R.I.P.

   

Pavens bønneintensjoner for desember 2018

I trosoverleveringens tjeneste

At folk som er involvert i trosoverleveringens tjeneste gjennom dialog med sin kultur, må finne et språk som er tilpasset nåtidens omstendigheter.

 • Årets adventsaksjon i regi av Norges Unge Katolikker og Caritas Norge støtter unge jenter og kvinners rettigheter i Uganda og DR Kongo.

  SOLIDARITETSAKSJON: Adventsaksjonen er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av Norges Unge Katolikker (NUK) i samarbeid med den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas Norge.

  Adventsaksjonen 2018: Støtt jenters rettigheter

kunngjøringer uke 44

Torsdag 30.10.2018  Allhelgensdag, høymesse kl.19.00 deretter tilbedelse og rosenkrans

Fredag 01.11.2018   Begravelse i Rygge kapell kl. 11.00

Allesjelersdag , kl. 19.00 messe for alle avdøde, deretter andakt til Jesu

helige hjerte.

Lørdag 02.11.2018 Brudemesse for Trang og Hoang kl. 12.00

messe kl. 16.00

Søndag 03.11.2018 høymesse kl. 10.00

messe på engelsk kl. 16.00 (Pater Jagath)

 

 

 

 

 

kunngjøringer uke 42

 • Requiemmesse for avdøde Bogumelia, tordag kl. 11.00 I Rygge kapell
 • Fredag 19.10. kl. 10.30 requiemmesse i St. Mikael kirke for avdøde Hien Van Nguyen, som døde 16.10 på Kalnes sykehus. R.I.P. Menigheten kondolerer familien.

 

 • 16. Oktober messe på polsk kl. 19.00 ( 40-års minnedag år hl. Johannes Paul II ble valgt som Pave.) Deretter rosenkrans på polsk.

Wtorek 16 pazdziernika mija 40 rocznica jak nasz rodak zostal wybrany na Stolice Piotrowa. Z tej tookazji zapraszamy dzisiaj na godz. 19.00 na msze i rozaniec przy relikwiach sw. Jana Pawla II w kosciele pw. sw. Michala Archaniola w Moss.

 • Foreldremøte for våre konfirmanter 25. oktober etter undervisning og messe kl. 20.00. Velkommen

zebranie dla rodzicow mlodziezy przygotowujacej sie do bierzmowania, w czwartek 25 pazdziernika o godz. 20.00, po religii i mszy z rozancem. Zapraszamy

 

les: Pavens brev til missjonssøndag: Les videre

Kunngjøringer uke 40

 • Relikvievalfart: relikviene fra den hl. Thèrese og hennes hl. foreldre Louis og Zèlie kommer til Norge. De gjør en relikvievalfart gjennom flere europaiske land og alle skandinaviske land. De kommer den 6. oktober til Jessheim og den 7.oktober er de å se i St. Johannes i Oslo. Les mer her: Relikvievalfart – Théresè Louis Zèlie
 • om Caritasaksjon: Caritas-søndag og Høstaksjonen 2018 #Nullsult
  Søndag 30. september feires Caritas-søndag i alle landets menigheter. Denne dagen går all kollekt fra søndagsmessene i alle menigheter til Caritas Norges arbeid for å bekjempe sult i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Caritas-søndagen innleder den årlige Høstaksjonen mot sult i verden.For tredje år på rad øker antall mennesker som sulter. 821 millioner barn og voksne våkner- og legger seg sultne hver dag. Konsekvensene er brutale, spesielt for barn. Tre millioner barn dør av sultrelaterte årsaker hvert eneste år. 201 millioner barn risikerer alvorlige vekst- og utviklingsskader fordi de ikke får nok næring de første årene. Dette påvirker dem for livet. Mange får mangelsykdommer, de sliter på skolen, og som voksne vil de ofte tjene mindre enn barn som fikk nok mat i oppveksten.

  Ekstremvær, som tørke og flom, er blant de viktigste årsakene til økende sult, derfor hjelper Caritas Norge småbønder som er rammet av klimaendringene. Vi gir dem robuste såkorn og opplæring i effektive og klimasmarte dyrkingsmetoder. Slik får familier økt avlingene sine og slipper å sulte. 86 prosent av familiene som har deltatt i våre matsikkerhetsprosjekter spiser nå tre næringsrike måltider per dag.

Ingen barn skal sulte i en verden med nok mat.  

Din støtte redder liv!

SMS: Send Nullsult til 2160 (200,-) eller

Vipps til 12135. Merk betalingen Nullsult

Gavekonto: 8200.01.93433. Merk betalingen Nullsult

Les videre

Kunngjøringer uke 39

 • Vi skal feire St. Mikaels vernehelgenesfest på søndag den 30. september. Denne søndagen er også Caritas søndag og det betyr at kollektene fra alle messer denne dagen vil sammles inn for støtte Caritas sitt arbeid.

Hellige erkeengel Mikael, forsvar oss i striden, vern oss mot
djevelens ondskap og snarer. Ydmykt trygler vi om at Gud må
undertrykke den onde. Og vi ber deg, de himmelske
hærskarenes fyrste, om at du, med den makt Gud har gitt deg,
vil styrte i helvete Satan og ondskapens ånder som streifer
omkring i verden til sjelenes ulykke. Amen

 

 

Kunngjøringer uke 34

 • Søndag 26. august 2018 kl. 10.00 Pontifikalmesse
  • Vi skal takke St. Carolus Borromeus søstrene for virksomhet i Norge i 95 år. Biskop Bernt skal feire pontifikalmesse og etter messen skal vi holde samvær med middag for inviterte gjester samt menigheten.  Hjertelig velkommen.
  • les : artikel om søstrenes avskjed (katolsk.no)

 

 • Kateketundervisning starter:
  • 8. september for barn fra 1. – 8. klassse fra kl. 10.30 – 13.30
  • 6. september for konfirmanter på torsdager fra kl. 17.30 – 19.00