konfirmantene

Kjære foreldre og ungdom, ( Konfirmantene 9. klasse)

Vi skal begynne et nytt og givende år med konfirmantundervisning i den katolske tro. Hvis alle er flinke og møter opp regelmessig kan vi sammen hjelpe hverandre til å bli sterkere og tryggere i troen. Vi møtes til undervisning på torsdager. Vi starter kl. 17.30 og avslutter med den Hellige Messe kl. 19.00.

Datoene;

    06.09.2018

    20.09.2018            

    11.10.2018

    25.10.2018 – foreldremøte kl. 19.00

    08.11.2018

    22.11.2018

    06.12.2018

    20.12.2018 – anledning til skriftemål

LØRDAG, 27. april 2019 – FERMINGS SAKRAMENT/ KONFIRMASJON – kl.11.00 meddeles av Bp. Bernt Eidsvig

“Vær rotfestet i Kristus og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i,

med overstrømmende takk til Gud!”    (Kol 2,7)

Undervisningen avsluttes med den Hellige Messe kl. 19.00. Denne er en del av undervisningen. I den Hellige katolske Messen kommer vi nærmest troens mysterium og møter Gud selv i den Hellige Kommunion. Han vil selv føre oss alle nærmere til seg.

Vi stiller undervisningen under Marias vern, hennes forbønn vil gjøre undervisningen til en velsignelse for barn, familie og kateketene. Hjertelig velkommen.

Med vennlig hilsen

 

pater Piotr Sylwester Pisarek, OMI

Sognepresten