9. klasse konfirmantene

Kjære foreldre og ungdom, ( Konfirmantene 9. klasse)

Vi skal begynne et nytt og givende år med konfirmantundervisning i den katolske tro. Hvis alle er flinke og møter opp regelmessig kan vi sammen hjelpe hverandre til å bli sterkere og tryggere i troen. Vi møtes til undervisning på torsdager. Vi starter undervisningen kl. 17.30 og avslutter med den Hellige Messe kl. 19.00. Denne er en del av undervisningen. I den Hellige katolske Messen kommer vi nærmest troens mysterium og møter Gud selv i den Hellige Kommunion. Han vil selv føre oss alle nærmere til seg. Vi stiller undervisningen under Marias vern, hennes forbønn vil gjøre undervisningen til en velsignelse for barn, familie og kateketene. Hjertelig velkommen.

Med vennlig hilsen

Pater Piotr Sylwester Pisarek, OMI

Sognepresten

Konfirmasjon 12. september kl. 11.00

“Vær rotfestet i Kristus og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud!”    (Kol 2,7)

Les mer om fermingens sakrament (Konfirmasjon)