9. klasse konfirmantene

Kjære foreldre og ungdom, ( Konfirmantene 9. klasse)

Vi skal begynne et nytt og givende år med konfirmantundervisning i den katolske tro. Hvis alle er flinke og møter opp regelmessig kan vi sammen hjelpe hverandre til å bli sterkere og tryggere i troen. Vi møtes til undervisning på torsdager. Vi starter undervisningen kl. 17.30 og avslutter med den Hellige Messe kl. 19.00. Denne er en del av undervisningen. I den Hellige katolske Messen kommer vi nærmest troens mysterium og møter Gud selv i den Hellige Kommunion. Han vil selv føre oss alle nærmere til seg. Vi stiller undervisningen under Marias vern, hennes forbønn vil gjøre undervisningen til en velsignelse for barn, familie og kateketene. Hjertelig velkommen.

Med vennlig hilsen

Pater Piotr Sylwester Pisarek, OMI

Sognepresten

Dato:

12.09.2019
26.09.2019
 10.10.2019
 24.10.2019
 07.11.2019 foreldremøte kl. 20.00
 21.11.2019
 05.12.2019
 19.12.2019 anledning til skriftemål
09.01.2020
23.01.2020
06.02.2020
26.02.2020  askeonsdag messe kl. 19.00
05.03.2020
19.03.2020
02.04.2020 anledning til skriftemål
05. – 12.04.2020 påskeleir for Konfirmantene
16.04.2020  foreldremøte, anledning til skriftemål, forberedelse til Konfirmasjon

18. april 2020  kl. 11.00 –

FERMINGENS SAKRAMENT /KONFIRMASJON:

Generalvikar, mgr. Huynh Tan Hai 

“Vær rotfestet i Kristus og bygd på ham! Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud!”    (Kol 2,7)

 

Les mer om fermingens sakrament (Konfirmasjon)